Ανάπτυξη νέων διατροφικών προϊόντων/γευμάτων και σχεδιασμός της προετοιμασίας τους. Συγκεκριμένα:

Ανάπτυξη Συνταγών και Διατροφικών Προϊόντων

Συμβουλευτική από διαιτολόγο για την ανάπτυξη πολλαπλών μοναδικών συνταγών κατάλληλων για την επιχείρησή σας.

Ανάλυση διατροφικών δεδομένων για κάθε συνταγή σε σχέση με τα περιεχόμενα μάκρο & μίκρο θρεπτικά συστατικά, έτσι ώστε να τηρούνται όλες οι απαιτήσεις και οι κανονισμοί της ΕΕ.

Καθοδήγηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και ενεργειών για την πιστοποίηση, την ασφάλεια και την επισήμανσή του προϊόντος.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Εκπαίδευση του προσωπικού για την παραγωγή των συνταγών με συνεπή τρόπο, έτσι ώστε να γνωρίζουν τη διαδικασία από την αρχή έως το τέλος.

Ανάπτυξη και Προώθηση Προϊόντος

Δημιουργία έντυπης και ηλεκτρονικής ενυπόγραφης αρθρογραφίας για την προβολή, υποστήριξη, τεκμηρίωση, ανάπτυξη και προώθηση του προιόντος.

Προώθηση συνομιλιών μεταξύ πελατών για τη δημιουργία μιας κοινότητας πιστών και αφοσιωμένων πρεσβευτών στη Διατροφή και τα Προϊόντα.

Σχεδιασμός Μενού

Στρατηγικός σχεδιασμός μενού. Ανάπτυξη εναλλακτικού βελτιστοποιημένου προγράμματος γευμάτων ανά ηλικία / φύλο ανάλογα με διατροφικούς περιορισμούς και διαθεσιμότητα προ.

Παροχή καθοδήγησης στην ομάδα μάρκετινγκ σχετικά με την αξία, την λογική και την επιστημονική ευστάθεια σχετικά με το σχέδιο γευμάτων και των προϊόντων της εταιρείας.

Εκπαίδευση Σύνδεσης Excel

Εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο χρήσης υπολογιστικών φύλλων για τη δημιουργία ακριβών συνταγών. Ένα ισχυρό εργαλείο, καθώς αλλάζετε το μενού σας στο μέλλον.