Παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νοσηλευτικά ιδρύματα ως προς:

  1. Την μελέτη της καταγραφής και αξιολόγησης των υπάρχοντων συστημάτων σίτισης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων,
  2. Την μελέτη για τον σχεδιασμό αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του συστήματος τροφοδοσίας των ιδρυμάτων (π.χ. ανεύρεση κατάλληλου λογισμικού συστήματος για την σωστή λειτουργία του συστήματος σίτισης, δημιουργία των απαραίτητων διαδικασιών του τμήματος διατροφής)
  3. Υπηρεσίες επίβλεψης τους συστήματος σίτισης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
  4. Εκπαίδευση προσωπικού συστήματος τροφοδοσίας.

Η παροχή υπηρεσιών βασίζεται σε εφαρμοσμένη εμπειρία σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.