Η νοοτροπία της επιτυχημένης προσπάθειας απώλειας βάρους

Μια προσπάθεια για απώλεια βάρους, για να είναι επιτυχημένη και το αποτέλεσμα να έχει διάρκεια, χρειάζεται όπως σε κάθε προσπάθεια άλλωστε, το άτομο να καλλιεργήσει συγκεκριμένες δεξιότητες. Μια προσπάθεια είναι…

Continue Reading Η νοοτροπία της επιτυχημένης προσπάθειας απώλειας βάρους